Opas puntaroivista kansalaiskeskusteluista julkaistu

AJANKOHTAISTA | 6. MAALISKUUTA 2020

PALO-hankkeen opas ”Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa – puntaroivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisussa” on julkaistu.

Voisivatko puntaroivat kansalaiskeskustelun menetelmät olla ratkaisuna demokratian haasteisiin? Tiiviissä oppaassa kerrotaan, mitä puntaroivan kansalaiskeskustelun menetelmät ovat ja käydään läpi seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon kansalaiskeskustelua järjestettäessä. Lisäksi oppaassa annetaan joitakin esimerkkejä onnistuneista kansalaiskeskustelujen toteutuksista.

Oppaassa käydään läpi puntaroivien kanslaiskeskustelujen rakennuspalikat, jotka ovat:

  1. Keskustelun tavoite ja aihe
  2. Osallistujien kutsuminen ja valinta
  3. Keskustelijoille tarjottu informaatio ja aiheeseen perehtyminen
  4. kanslaiskeskustelun kulku, fasilitointi ja kesto
  5. Keskustelun lopputuotokset
  6. Tuotosten välittäminen päätöksentekijöille ja kansalaisille