Kirjoja kirjahyllyssä

Publications

Scientific publications

2018

Christensen, Henrik Serup; & Setälä, Maija & Jäske, Maija (2018): Self-reported health and democratic innovations: the case of the citizens’ initiative in Finland. European Political Science.

Christensen, Henrik Serup & von Schoultz, Åsa (2018): Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland. International Journal of Public Opinion Research.

Herne, Kaisa (2018): Oikeudenmukaisuus filosofisena käsitteenä. Teoksessa Matti Häyry, Tuja Takala, Johanna Ahola-Launonen (toim.) Oikeudenmukaisuuden ongelma. Helsinki: Gaudeamus, 197-207.

Jäske, Maija (2018): Participatory innovations and maxi-publics: The influence of participation possibilities on perceived legitimacy at the local level in Finland. European Journal of Political Research.

Lappalainen, Olli (2018): Cooperation and Strategic Complementarity: An Experiment with Two Voluntary Contribution Mechanism Games with Interior Equilibria. Games. 9(3):45.

Lindell, Marina & Strandberg, Kim (2018): A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation. Scandinavian Political Studies 41:3, 239–262.

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018): Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper. Politiikka, 60:1, 6–18.

Mattila, Mikko & Lauri Rapeli (2018): Just sick of it? Health and political trust in Western Europe. European Journal of Political Research, 57:1, 116-134.

Mattila, Mikko; Wass Hanna; Lahtinen Hannu; Martikainen Pekka; Rapeli, Lauri; Sund Reijo & Söderlund, Peter (2018): Terveys ja poliittinen osallisuus. Tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 182-190

Mäntymaa, Erkki; Ovaskainen, Ville; Juutinen, Artti & Tyrväinen, Liisa (2018): Integrating nature-based tourism and forestry in private lands under heteogenous visitor preferences for forest attributes. Journal of Environmental Planning and Management, 61:4, 724-746.

Nieminen, Sakari & Rapeli, Lauri (2018): Fighting Misperceptions and Doubting Journalists’ Objectivity: A Review of Fact-checking Literature. Political Studies Review.

Rapeli, Lauri; Mattila, Mikko & Papageorgiou, Achillefs (2018): Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice. Party Politics (Accepted for publication).

Smith, Graham & Setälä, Maija (2018): Minipublics and Deliberative Democracy. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark, eds. (2018): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Strandberg, Kim & Grönlund, Kimmo (2018): Online Deliberation. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark, (eds.): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Vogt, Henri (2018): Trajectories of attitudes towards European integration. The new member states and beyond. In Peeter Vihalemm, Anu Masso & Signe Opermann (eds.), The Routledge International Handbook of European Social Transformations. London & New York: Routledge, 2018.

Vogt, Henri (2018): Liberaalin maailmanjärjestyksen kohtalosta. Kosmopolis 48:1-2, 59-66.

 

2017

Christensen, Henrik Serup; Jäske, Maija; Setälä, Maija & Laitinen, Elias (2017): The Finnish Citizens’ Initiative – Towards Inclusive Agenda-Setting? Scandinavian Political Studies 40:2, 411–433.

Grönlund, Kimmo; Herne Kaisa & Setälä, M. (2017): Empathy in a Citizen Deliberation Experiment. Scandinavian Political Studies 40:4, 457-480.

Herne, Kaisa (2017): Miten valitaan äänestyssääntöjä? Ajatus 74. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 2017, 281-294.

Mattila, Mikko; Rapeli, Lauri; Wass, Hanna & Söderlund, Peter (2017): Health and political engagement. Routledge: London.

Setälä, Maija (2017): Connecting deliberative mini-publics to representative decision making, European Journal of Political Research. 56:4, 846–863.

Setälä, Maija (2017): Deliberative mini-publics. In Morel, Laurence & Qvortrup, Matt (eds.): Routledge Companion to Referendums and Direct Democracy. Abingdon: Routledge, 464-479.

Ylisalo, Juha (2017): Herders in the Budgetary Commons: The Fiscal Policy Consequences of Multiparty Government in the European Union. Turku: University of Turku.

Events

Workshop on Intergenerational Justice and Democracy, 5-6 September 2018, University of Tampere.  Day 1 (video) Day 2 (video). NB! Password: palows18. Workshop program.

FPSA Annual Conference | Alan Jacobs: Policymaking for the long-term, 8 March 2018, University of Turku.  Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Arild Vatn: The challenge of long-term democratic decision-making in environmental governance, 16 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Mark E. Warren: Three challenges for long-term decision-making in democracies, 15 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Claudia Landwehr: Hearing silent voices – How democracies can make statistical victims count, 15 February 2018, University of Turku. Conference program.

Videos

PALO Perspectives | Maija Jäske: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot?

PALO Perspectives | Simon Caney: Overcoming short-termism in decision-making

PALO Perspectives | John Dryzek: How can deliberative democracy respond to the crisis of democracy? 

PALO Perspectives | John Gastil: How can direct democracy be made more deliberative?

PALO Perspectives | David Farrell: What can be learned from the Irish experience of mixing representative and deliberative democracy?

PALO Perspectives | Kaisa Herne: Mitä on deliberatiivinen demokratia?

PALO Perspectives | Alan M. Jacobs: How can democracies manage the future?

PALO Perspectives | Arild Vatn: How can intergenerational interests be included in decision-making?

PALO Perspectives | Mark E. Warren: What are the challenges for representing future generations?

PALO Perspectives | Claudia Landwehr: How can democracies make future generations count?